GIỚI THIỆU CROPTEX VIỆT NAM

 Croptex Việt Nam là đơn vị nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm máy nông nghiệp công nghệ cao. Đáp ứng nhu cầu hiện đại hoá, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam. Các sản phẩm của Croptex Việt Nam đều được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tiễn của người làm nông, đảm bảo sự hiệu quả trong canh tác với chi phí đầu tư hợp lý.

 Chúng tôi mong muốn đóng góp một phần công sức của mình vào sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà.

smart farming