Máy rải phân gắn máy cày Croptex-RP600

12.500.000 

Máy rải phân gắn máy cày RP600 phù hợp cho bón lót lúa, rải phân vườn cây. Sử dụng công nghệ rải ly tâm giúp các hạt phân được phân bố đều trên diện tích rải. Có thể rải được phân vô cơ và phân hữu cơ ủ mục, sức chưa lên tới 600 kg phân hóa học, độ rộng rải lên tới 9 mét