Thùng rải phân inox gắn sau máy cày Croptex RP400i

Chỉ từ: 12.000.000 

Thùng rải phân gắn sau máy cày Croptex RP400i phù hợp bón lót cho lúa, rải vườn cây, rau màu. Sử dụng công nghệ đĩa văng ly tâm giúp hạt phân văng xa và đều. Sản phẩm giúp cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong canh tác